Rådgivning - Hjerta

Rådgivning

radgivning

Alla människor är olika och behoven och förutsättningarna likaså.

Med rådgivning från någon av Hjertas ca 150 lokalt förankrade rådgivare får du och din familj rätt lösning.

Rådgivningen kan se ut på en mängd olika sätt men den vanligaste formen av rådgivning är då vi träffas ansikte mot ansikte, går igenom situationen steg för steg och ser till att välgrundade beslut fattas. En heltäckande trygghetslösning består i de flesta fall av flera delar. Viss trygghet står staten och din arbetsgivare för men ofta behöver du göra egna kompletteringar för att matcha dina behov och din situation. Hjertas rådgivare lägger ned mycket arbete på att förstå din situation och dina behov innan vi ger förslag på lösning.

Lösningen kan inbegripa rådgivning kring:

– Allmän pension

– Privat sparande

– Premiepension

– Tjänstepension

– Löneväxling