Dataskydd & Integritet - Hjerta

Dataskydd & Integritet på Hjerta

Nordic Brokers Association AB (publ) (”Hjerta”), org.nr 556714-0610, behandlar personuppgifter med största omsorg. Behandlingen av dessa uppgifter görs inom ramen för erbjudandet och utförandet av Hjertas tjänster. I det följande beskriver vi hur och i vilka syften Hjerta behandlar personuppgifter och ber dig därför läsa igenom detta noggrant.

Genom att lämna och godkänna behandling av dina personuppgifter såsom namn, e-postadress eller telefonnummer samtycker du till att Hjerta kontaktar dig rörande vårt förmedlarerbjudande, eventuella affärsrelationer samt för kommersiella och marknadsföringsändamål för egen del och för Hjerta särskilt utvalda samarbetspartners. Uppgifterna kan även komma att användas för statistiska analyser, affärsutveckling samt för att uppfylla gällande lagar och förordningar. Hjerta kan komma att lämna ut uppgifterna till andra företag inom Hjertas företagsgrupp, som också kan använda informationen för de ändamål som här beskrivs.

Alla registrerade personer har rätt att skriftligen begära att få tillgång till de uppgifter som rör dem. De har också rätt att korrigera sådana uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare marknadskommunikation. Ytterligare information kan erhållas genom att kontakta Hjerta via dataskydd@hjerta.se

För läsa Hjertas integritetspolicy klicka här