Vision och affärsidé - Hjerta

Hjertas vision och affärsidé

Hjertas vision

Att vara den mest engagerade, innovativa och trygga aktören inom försäkring och sparande.

Hjertas affärsidé

Hjerta är det ledande rådgivningsföretaget inom försäkring och sparande. Vi möter behoven hos företag och individer med vårt breda erbjudande, vår starka lokala närvaro och den stora organisationens möjligheter och fördelar.

Vi levererar värde för våra kunder genom engagemang, trygghet och innovation.