Styrelser i Hjertakoncernen

Bolagsstyrningen inom Hjerta sker genom styrelsen i Nordic Brokers Association AB. Styrelsesammansättningen beskrivs nedan. Styrelser i hel- och delägda rådgivningsbolag framkommer av respektive bolags information.

Mats Andersson, Styrelseordförande
Telefonnummer: 042-453 15 01

Mikael Philipsson, Styrelseledamot
Mobilnummer: 070-619 00 06

Anders Sporre, Suppleant
Mobilnummer: 070-381 85 41

Nikodemus Dahlgren, Styrelseledamot
Mobilnummer: 070-601 00 55

Mikael Nordberg, Styrelseledamot
Mobilnummer: