Pressrum

Kontakta oss gärna om du vill få information om våra erbjudanden och tjänster. Vi stödjer dig också gärna med att ta fram fakta och hitta rätt personer för att göra intervjuer.

För pressfrågor, kontakta

Rikard Lanneborn, tf VD
E-post: rikard.lanneborn@hjerta.se


Hjertas logotyper