Om oss - Hjerta

Om oss

Hos Hjerta stannar du för att du vill

Den 14 februari 2018 lanserade Hjerta det uppdaterade varumärket. Med nya digitala hjälpmedel, nya produkter och anpassning till nya regelverk är målsättningen att vara det ledande rådgivningsföretaget inom försäkring och sparande. Konsolideringen sker med avsikt att stärka organisationens konkurrenskraft i dagens klimat.

Vår verksamhet präglas av ett genuint engagemang i rådgivning till våra kunder. Hjerta vill underlätta för rådgivaren så att tiden kan ägnas åt kunderna. Vi vänder oss i huvudsak till små och medelstora företag samt privatkunder med behov av försäkring och sparande. Eftersom vi finns på över 40 platser i landet, har vi möjlighet att vara nära våra kunder och förstå deras vardag och verksamhet på riktigt.