Medarbetare

Johan Zethraeus

Bo Ek

Affärsansvarig Grupp


George Slivo

Affärsansvarig Sak


Anthon Wallin

Affärsansvarig Liv & Spar


Annica Molin

Produktkoordinator PC


Rikard Lanneborn

Gunilla Nelson

Produktkoordinator Gruppaffär


Helene Tranebacke