Ägare - Hjerta

Ägare

Bolagsstruktur
Verksamheten under Hjertas varumärke bedrivs i Nordic Brokers Association AB (556714-0610) med dess hel- och delägda dotterbolag samt franchisetagare.

Ägarstruktur
Nordic Brokers Association AB ägs till 59,55 % av anslutna förmedlarbolag och 40,44 % av East Capital.