Försäkringsvillkor grupp & sjukvård

Hjerta erbjuder ett antal olika försäkringslösningar via sina anslutna försäkringsförmedlare. Av miljöskäl har vi valt att samla våra försäkringsvillkor här på vår hemsida. Det finns några olika villkor att välja på nedan och för att du skall hitta just de villkor som gäller för din försäkring får du här lite vägledning:

Gruppförsäkring

Har du tecknat Hjertas Gruppförsäkring hittar du villkor för moment Liv-, Olycksfall-, Barn-, Kritisk sjukdom, Avbrottsförsäkring eller Privat Access via Euro Accident nedan i deras villkorsbilaga.

Om du har tecknat Livförsäkring, Sjukkapital-, Sjukförsäkring-, Sjuk & Olycksfall-, Olycksfall- eller Diagnosförsäkring via Länsförsäkringar hittar du villkoren för dessa moment i Länsförsäkringars bilaga nedan.