Företag - Hjerta

För ditt företag

foretag

Vi vet hur mycket det finns att tänka på när man driver företag. Många av våra förmedlare är själva egenföretagare. Vi tror att det gör oss lite bättre på att förstå era unika behov och utmaningar. Våra rådgivare stödjer ditt företag i alla pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper er att få ut mesta möjliga av den långsiktiga investeringen i era medarbetare. Med utgångspunkt från er situation, behov och ambitionsnivå kommer vi tillsammans fram till hur lösningen ska utformas. Vi tar löpande fram riktlinjer och policys samt utformar och upphandlar era förmånserbjudanden. Omvärldsbevakning och genomgångar med uppföljning och anpassning av samarbetet över tiden.

Strategisk och löpande rådgivning

Vi på Hjerta erbjuder en anpassad löpande rådgivning för ditt företag och era medarbetare när det gäller era pensioner, försäkringar, företagsförsäkringar och förmåner i Sverige och internationellt. Vi tar fram riktlinjer och policys samt utformar och upphandlar era förmånserbjudanden. Omvärldsbevakning och genomgångar med uppföljning och anpassning av samarbetet över tiden ingår också.

Hjerta erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster från de flesta försäkringsbolag och andra finansiella institut. I lösningen ingår ofta administrativa tjänster via vår premiecentral samt information, rådgivning och webbtjänster till medarbetarna.

Få helhet kring 

  • Ekonomi
  • Administration genom vår premiecentral
  • Trygghet och hälsa