Tjänstepension - Hjerta

Tjänstepension

tjanstepension

Ungefär 9 av 10 anställda har tjänstepension. Tjänstepensionen är den del av pensionen som kommer via arbetet och som betalas av arbetsgivaren. Vissa arbetsgivare betalar inte in någon tjänstepension. Det är därför viktigt att ta reda på vad som gäller just dig.

Din totala pension består av flera olika delar. De flesta som arbetar har förutom allmän pension dessutom en tjänstepension från sin arbetsgivare. Tjänstepensionen är en viktig del av pensionen och kan se olika ut beroende på var du är anställd.

Tjänstepensionen är viktig för din totala pension
Tjänstepensionen bestäms mellan arbetsgivare och fackförbund genom ett kollektivavtal om ett sådan finns på din arbetsplats eller direkt mellan dig som anställd och din arbetsgivare.

Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen – då har du tjänstepension.
Har du kollektivavtal på din arbetsplats kan du vara säker på att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension. Kollektivavtal kan vara lokala och bara gälla din arbetsplats eller vara rikstäckande och omfatta en hel bransch. Du kan också ha en annan tjänstepensionslösning via din arbetsgivare.

Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige. Vilket avtal du tillhör beror på inom vilket område eller bransch du arbetar.

Du som saknar tjänstepension
Är du egen företagare eller helt saknar tjänstepension kan du kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom eget sparande. Ett bra riktmärke är att spara 4,5 procent av din månadslön upp till 38 438 kronor (2017). Tjänar du mer än så behöver du också spara mer.