Personförsäkring - Hjerta

Personförsäkring

personforsakring

Försäkringar kan lätt kännas som en djungel. Det är mycket du ska ha koll på och när olyckan väl är framme är det inte ovanligt att just den typen av försäkring som behövdes saknades. Men var lugn. Som kund hos Hjerta får du en förmedlare som är expert på två saker, dig och försäkringar. Vi erbjuder hjälp och rådgivning inom följande områden:

Hälsa och sjukvård – få snabb läkarvård om du blir sjuk 
Att snabbt få läkarvård vid sjukdom innebär att du får möjlighet att fortare komma tillbaka till en normal vardag. En sjukvårdsförsäkring ger tillgång till rådgivning, kvalificerad privatvård hos specialister och olika former av rehabiliteringstjänster som till exempel naprapat, kiropraktor, dietist mm. Det finns även möjlighet att få hjälp vid enklare besvär via app eller hemsida. Du slipper långa kötider och har möjlighet att påverka tidpunkt för läkarbesök och operationer.

Livförsäkring – ekonomisk trygghet vid dödsfall
En livförsäkring ger ett ekonomiskt skydd i händelse av dödsfall. Med en livförsäkring får de efterlevande möjlighet att lösa exempelvis hela eller delar av bostadslån och bli skuldfria. Pengarna kan också användas för att klara omställningen och för oförutsedda utgifter

Trygghetspaket vid sjukdom
Blir du allvarligt sjuk är det tryggt att ha en försäkring som täcker både inkomstbortfall samt sveda och värk. Vårt Trygghetspaket ger ekonomisk ersättning vid sjukdom i tre olika steg. Engångsersättning vid diagnos om du drabbas av en allvarlig sjukdom, löpande ersättning vid sjukskrivning upp till tre år samt engångssumma vid fastställd arbetsoförmåga.

Invaliditetsförsäkring – ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom
Om du drabbas av invaliditet på grund av olycksfall eller sjukdom kan detta förändra livsvillkoren dramatiskt. För att förbättra din ekonomi i händelse av invaliditet kan du teckna en olycksfallsförsäkring, som kompletteras med en invaliditetsförsäkring till följd av sjukdom. Med en försäkring som ger ersättning vid invaliditet får du ekonomisk hjälp att underlätta vardagen vid en allvarlig skada.

Barn- och ungdomsförsäkring
En barn- och ungdomsförsäkring kompletterar dina barns försäkringar som till exempel finns på skoltid och vid en del fritidsverksamheter mm. Försäkringen gäller dygnet runt och gäller även om dina barn väljer att bo på annan ort för studier eller liknande. Försäkringen ger ersättning för kostnader vid långvariga och svåra skador samt ersättning vid bestående invaliditet.