Hjerta Premium - Hjerta

Hjerta Premium - Värdepappersdepå eller investeringssparkonto

hjerta-premium

Genom Hjerta Premium erbjuder vi investeringar i ett brett utbud av fonder förvaltade av olika fondförvaltare, såväl East Capital och Espiria som andra svenska och internationella bolag. Dessutom får du som investerare tillbaka alla eventuella fondrabatter som normalt tillfaller bolaget. Du kan köpa och sälja innehav utan några courtagekostnader. Dessutom betalar du inte någon skatt vid transaktioner om depån är ett investeringssparkonto eller en försäkringsdepå. Hjerta Premium riktar sig till dig som har höga krav på din förvaltning och värdesätter mångfald och ett stort utbud av förvaltnings- och investeringsprodukter.

Hundratals olika kvalitetssäkrade fonder att välja mellan
I Hjerta Premium har du ett mycket stort utbud av investeringsmöjligheter. Allt för att kunna skräddarsy en förvaltning efter dina behov och preferenser.

Transparant avgift och alla fondrabatter till dig som kund
Du som kund i Hjerta Premium betalar en transparent rådgivnings- och förvaltningsavgift som baseras på ditt förvaltade kapital. Därtill har Hjerta Invest i de flesta fall avtal med fondbolag som ger en rabatt på mellan 40-70 procent av fondförvaltningsavgiften. Hela den rabatten tillfaller dig som kund och sätts in på ditt likvidkonto.

Möjlighet att välja automatisk Portföljförvaltning utan extra kostnad
Många kunder har varken tid eller intresse att själva aktivt förvalta sin förmögenhet. I Hjerta Premium kan du få en aktiv automatisk Portföljförvaltning där våra förvaltare hjälper dig att ha goda förutsättningar vid varje given tidpunkt att uppnå rätt risk och ha rätt fonder i din portfölj.

Riskinformation
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.