Placering - Hjerta

Placering

placering

Du har många alternativ att välja bland när det kommer till hur du ska placera och förvalta ditt sparande. Hjerta hjälper dig att hitta det sätt som passar ditt intresse och din kunskap, önskad aktivitetsnivå och inställning till risk. Det gäller oavsett om du sparar på kort eller lång sikt.

Hos Hjerta och Hjerta Invest har du möjlighet att spara i någon av följande sparformer; Fonddepå, Investeringssparkonto (ISK), Kapitalförsäkring, Tjänstepensionsförsäkring samt Privat pensionsförsäkring. Du har också möjlighet flytta in ett individuellt pensionssparande (IPS) från ett annat institut.

Fonddepå
Fonder är ett bekvämt sätt att spara på. Du bestämmer själv eller tillsammans med din rådgivare placeringsinriktning, hur mycket och hur länge du vill spara. I vår fonddepå samlar du dina fonder. Där är det enkelt att köpa, sälja och följa utvecklingen för dina fonder.

Tjänsten är enkel att använda och du kan köpa och sälja fonder direkt på internet från vårt breda utbud av både koncerninterna fonder och fonder från andra ledande förvaltare.

Investeringssparkonto (ISK)
Investeringssparkonto (ISK) är en sparform som gör det enklare för dig som privatperson att spara i fonder. Du behöver inte deklarera och betala skatt på utdelningar, vinster och förluster. Istället betalar du varje år en schablonskatt på värdet av sparkapitalet. Du kan alltid ta ut ditt kapital utan avgifter, och det finns ingen bindningstid.

Investeringssparkontot fungerar som ett skal, inom vilket du kan köpa, sälja och byta fondandelar utan att behöva tänka på några skattekonsekvenser. Inom ISK är vinster och utdelningar skattefria och du kan inte dra av för förluster.

Varje år beräknas en schablonintäkt på ditt sparkapital, baserat på statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. Schablonintäkten beskattas under inkomstslaget kapital och kan kvittas mot kapitalförluster och ränteutgifter utanför ISK-skalet. Hjerta beräknar schablonintäkten och rapporterar till dig och Skatteverket.

Kapitalförsäkring
En kapitalförsäkring är ett sparande i en försäkring hos ett försäkringsbolag. För en kapitalförsäkring gäller andra skatteregler än för vanligt sparande. I stället för att du betalar skatt på vinsten när du säljer exempelvis en fond så betalar du skatt varje år. Skatten beräknas på värdet av ditt sparande och de inbetalningar du gjort under året.

Individuellt Pensionssparande (IPS)
Efter ett riksdagsbeslut har du från och med 2016 inte längre rätt att göra avdrag för ditt privata pensionssparande. För att du inte ska riskera att betala skatt två gånger (både nu och när du tar ut ditt sparande) bör du inte nyspara i IPS. Förändringen gäller endast nysparande, pengarna som du sparat innan 2016 påverkas inte.

Vad du kan göra är att flytta ditt individuella pensionssparande från ett kontoförande institut till Hjerta. Vi kan hjälpa dig förvalta de pengar du tidigare sparat på bästa möjliga sätt utifrån dina behov och önskemål.