Hjerta Invest - Hjerta

Hjerta Invest

hjerta-invest

Till Hjerta Invest

Vill du spara långsiktigt och flexibelt och dessutom få möjlighet att få pengarna att växa? Då kan Hjerta Invest vara ett bra alternativ. Hjerta är det nära och moderna rådgivningsalternativet för ett tryggare och rikare liv idag och imorgon.

En samlad överblick
I en depå förvarar du dina värdepapper. Genom att samla ditt sparande på ett och samma ställe får du total kontroll över dina fonder. Dessutom får du tillgång till placeringsrådgivning avseende ditt sparkapital. Du loggar lätt in på din depå via bankID. Här kan följa utvecklingen på ditt sparande och byta risk i ditt sparande om dina förutsättningar förändras. Du kan smidigt och säkert fylla på eller ta ut pengar när du önskar via ett föranmält konto hos din bank.

Via oss får du rådgivning
När du har en depå hos Hjerta Invest ingår förmånen att få personlig rådgivning av Hjertas rådgivare.
Rådgivning är värdefullt för att lyfta blicken och ger dig en helhetssyn och sätter din personliga, finansiella bild i ett större sammanhang. Rådgivning hjälper dig att fatta långsiktiga, finansiella beslut genom att beskriva finansiella begrepp, hur omvärldsfaktorer, finans- och pensionsmarknaden fungerar och översätta detta till din personliga situation. Rådgivning gör det lättare att gå från ord till handling då din rådgivare hanterar administrationen.

Inga ekonomiska intressekonflikter mellan rådgivare och dig som kund i valet av produkt
Du som kund kan känna dig trygg i att Hjerta Invest har tagit bort den potentiella intressekonflikten som kan finnas om rådgivaren får olika mycket betalt beroende på vilket val du som kund gör. Det innebär för dig att du får ett lämpligt råd som passar dig.

Olika erbjudanden
Hjerta Invest tillhandahåller två depåerbjudanden, Hjerta Bas och Hjerta Premium. Erbjudandena är förenade med olika villkor, avgifter, produktutbud m.m. Du som kund väljer det erbjudande som bäst motsvarar dina önskemål. Båda erbjudandena kan du få med både en värdepappersdepå, investeringssparkonto alternativt som en värdepappersdepå inom ramen för en försäkring från Danica.

Möjlighet att månadsspara på ett effektivt sätt
Att månadsspara är det bästa och säkraste sättet att bygga en förmögenhet över tid. Hos Hjerta Invest kan du spara varje månad på ett enkelt och effektivt sätt.

Alltid tillgång till dina pengar – inga inlåsningar
Hos Hjerta Invest finns inga inlåsningar, sälj- eller uttagsavgifter. Det är lätt att spara när du vet att du lika lätt kan ta ut dina pengar den dagen du behöver dem.

Riskinformation:
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.