Allmän pension - Hjerta

Allmän pension

allman-pension

Allmän pension är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar över. Den består av flera olika delar som inkomstpension, premiepension, garantipension, bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och efterlevandepension.

Allmän pension är den statliga pensionen som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Den grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning. Det finns också delar i den allmänna pensionen som inte är inkomstgrundade, som till exempel garantipensionen. Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever.

Inkomstpension, premiepension och tilläggspension
Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. För dig som är född mellan 1938 – 1953 kan tilläggspension också ingå i din allmänna pension. Är du född 1937 eller tidigare består din allmänna pension av tilläggspension och eventuellt garantipension.

Garantipension
Har du haft liten eller ingen inkomst under livet kan du ha rätt att få garantipension som är ett grundskydd och som beräknas på antal år som du bott i Sverige.

Så fungerar allmän pension
Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst det vill säga lön och andra skattepliktiga ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp till allmän pension. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen. Resterande mindre del, 2,5 procent, går till premiepensionen. Garantipension kan du som bott i Sverige få om du haft låg eller ingen inkomst.

Orange kuvert – ett årsbesked för din allmänna pension
Så snart du börjat tjäna in till din allmänna pension kommer du varje år att få ett orange kuvert som innehåller ett årsbesked från Pensionsmyndigheten. Där kan du bland annat se hur mycket du hittills har tjänat ihop till din allmänna pension.

Allt om orange kuvert

Gör en prognos och se vad din framtida pension blir.

På Pensionsmyndighetens webbplats kan du göra en pensionsprognos över hela din framtida pension. I prognosen ingår din allmänna pension, tjänstepension och i vissa fall även ditt eventuella privata pensionssparande.