Portföljförvaltning - Hjerta

Portföljförvaltning

Hjerta Invests portföljförvaltning kan jämföras med en självkörande bil. Som förare behöver du enbart välja destination och hastighet, resten sköter bilen. Som användare av vår portföljförvaltning är det viktigaste valet du behöver göra kopplat till ditt placeringsmål: föredrar du att se en stabil, mindre riskfylld utveckling av dina pengar? Eller är du mer intresserad av möjligheten till en markant utveckling, med en större risk?

Låg Medel Hög

Hjerta Invest tre risknivåer är framtagna för att tilltala olika typer av investerare. Hjerta Invests portföljförvaltning diversifierar ditt innehav i ett brett utbud av fonder och investeringsprodukter, och allokerar automatiskt om för att hålla den valda risknivån. Dessutom ansvarar Hjerta Invest för att hitta fonder av marknadens bästa aktörer.

Aktiva fonder

Huvudfokuset med portföljförvaltningen är att maximera avkastningen givet den förutbestämda risknivån.

Hållbara fonder

Hjerta Invests hållbara strategi tar särskild hänsyn till företags agerande med avseende på hållbarhet. Huvudfokus här är att investera hänsynsfullt och hållbart.

Hjerta Invests automatiska portföljvaltning kan kombineras med Hjerta Premium-paketet