Eget sparande - Hjerta

Sparande & Placering

sparande-placering

Vill du spara privat till din framtida pension finns det olika sätt att spara på. Två exempel på långsiktigt pensionssparande är att sätta undan pengar i ett investeringssparkonto (ISK) eller spara pengar i en kapitalförsäkring. Ett annat sätt att spara till framtiden är att amortera på bolån. 

Vid årsskiftet 2015/ 2016 ändrades reglerna för avdragsrätten av privat pensionssparande. Det innebär att du som är anställd och har tjänstepension från din arbetsgivare inte längre kan göra avdrag i deklarationen för privata pensionsförsäkringar eller individuella pensionssparanden (IPS).
Med allmän pension och tjänstepension får du 60–75 procent i snitt av din lön i pension, beroende på hur länge du jobbar.
Är du däremot företagare eller om du saknar tjänstepension hos din nuvarande arbetsgivare kan du fortfarande dra av för ditt privata pensionssparande i deklarationen.

Se över dina placeringar och vilka avgifter du betalar
Har du pengar som du redan har sparat i ett avdragsgillt pensionssparande kommer de att ligga kvar i din pensionsförsäkring eller IPS.  Du kan se över vad du betalar i fondavgifter och fasta avgifter på ditt ”gamla” sparande, men se till att välja fonder med låg avgift.

Ett bra alternativ för ett långsiktigt pensionssparande kan vara att välja globala aktiefonder med låg avgift. Ett sparande i globala aktieindexfonder kostar omkring 0,40 procent per år. Se till att ditt sparande inte blir dyrare än så.

Har du ett sparande i en pensionsförsäkring bör du ta reda på vilka avgifter du får betala. Det är vanligt med en fast årlig avgift och en procentuell årlig avgift som tas ut på det totala sparbeloppet. Om du har en dyr pensionsförsäkring kan det vara värt att ta reda på om du kan flytta din pensionsförsäkring till en annan bank eller försäkringsbolag. Ta då reda på hur mycket du måste betala för att flytta pengarna innan du gör det.  Pengarna i din pensionsförsäkring eller IPS kan du först ta ut från det att du fyllt 55 år.
Innan du bestämmer dig för att flytta finns flera frågor att analysera och ta ställning till. 

– Avgifter 
– Avkastning 
– Risk
– Vad går att flytta

Sparar du privat till din pension i investeringssparkonto eller kapitalförsäkring och du vill att pengarna ska växa så mycket som möjligt måste du ta en viss risk. Väljer du till exempel aktiefonder framför räntefonder innebär det en högre risk för ditt sparande, men det ger dig också större möjlighet till värdeutveckling på dina pensionspengar.

Det är viktigt att välja fonder med låg avgift. Ett bra alternativ för ett långsiktigt pensionssparande kan vara att välja globala aktiefonder. Ett sparande i globala aktieindexfonder kostar omkring 0,40 procent per år. Se till att ditt sparande inte blir dyrare än så. 

Pensionsspara på tre sätt
Investeringssparkonto (ISK) innebär att du sparar i aktier eller fonder och det du har på kontot ägs direkt av dig. 
Kapitalförsäkringen innehåller nästan alltid någon typ av försäkring. De aktier eller fonder du har där ägs inte av dig, utan av ett försäkringsbolag.
Amortera på bolån kan vara ett alternativ i kombination med eget sparande.