Nya Trygghetspaketet följer dig genom allvarlig sjukdom

Hjerta Gruppförsäkringar gör det möjligt för både privatpersoner och mindre företag att teckna försäkringar med villkor och premienivåer som annars skulle vara svåra att uppnå för dessa grupper. Årets nyhet är Trygghetspaketet som följer kunden genom olika steg vid allvarlig sjukdom.

bo-ek

Tredelat Trygghetspaket

Hjerta Gruppförsäkringar innehåller bland annat flera alternativ av privata sjukvårdsförsäkringar och liv- och olycksfallsförsäkringar.

Nytt för i år är Trygghetspaketet:

– Det unika med Trygghetspaketet är att det är en tredelad lösning och det följer kunden hela vägen vid en allvarlig sjukdom, säger Bo Ek.

Paketets första del är en försäkring vid allvarlig sjukdom, som träder in när kunden har fått en diagnos, till exempel vid cancer. Den andra delen är en försäkring som träder in vid långtidssjukskrivning, som täcker upp inkomstbortfallet i upp till tre år. Den tredje delen är en försäkring som träder in när kunden blir helt eller delvis arbetsoförmögen.

– Kunden köper en ekonomisk trygghet som följer med under en hel sjukdomsresa, eller förhoppningsvis enbart under en del av den. Att bli allvarligt sjuk är en stor omställning och försäkringen kan underlätta tiden som sjuk och vägen tillbaka mot tillfrisknande. Det ligger i tiden att tänka mer på sin hälsa även när man är lite yngre. Har man familj och är 25-30 år kan den här lösningen vara högintressant. Ekonomiskt stöd kan lindra en del av den påfrestning som allvarlig sjukdom innebär, säger Bo Ek.

Hjertas Gruppförsäkring skapades 2009 för att ge Hjertas kunder ett attraktivt försäkringsalternativ som på ett enkelt och smidigt sätt kompletterar kundernas försäkringsbehov.

– Med kundernas behov och önskemål som utgångspunkt har vi fortsatt att kontinuerligt utveckla vårt erbjudande inom Gruppförsäkringar. Genom den omfattande kundbas som finns inom hela Hjerta har vi möjlighet att upphandla högkvalitativa gruppförsäkringar med lägre premier och bättre villkor. Vi säkerställer god kvalitet och konkurrenskraft i vår produkt, säger Bo Ek, konceptansvarig för Gruppförsäkringar på Hjerta. Tillsammans med kollegorna Helené Tranebacke och Gunilla Nelson sitter han på Hjertas kontor i Helsingborg.

 

Ökat intresse

Att ta fram en egen gruppförsäkringsprodukt har varit lyckat för Hjerta enligt Bo Ek.

– Det har gett oss en unik möjlighet att konkurrensutsätta försäkringsprodukten med jämna mellanrum och på så sätt kunna hitta den mest förmånliga försäkringslösningen för våra kunder, säger han.

Hos både förmedlare och kunder har intresset för gruppförsäkringar vuxit under de senaste åren.

– Det är en typ av försäkring där behovet hos kunderna är detsamma oavsett hur till exempel lagstiftningen ser ut. Det finns också många parametrar att ta hänsyn till, bland annat premier, administration, försäljningsstöd, skadereglering och utbetalningstakt. Våra upphandlingar ger oss en samlad överblick över den bästa lösningen, något som skulle vara mycket svårt för en enskild rådgivare att uppnå, säger Bo Ek.

– Men naturligtvis har alla rådgivare möjlighet att frångå vårt erbjudande. Vår lösning passar främst den ”generella” kunden. Det finns enstaka kunder med unika behov som behöver en annan gruppförsäkring. Hjertas rådgivare hittar alltid den bästa lösningen, säger han.