Nya Fullmaktskollen digitaliserar hanteringen av fullmakter

Med nya Fullmaktskollen digitaliseras hanteringen av fullmakter och gör den snabbare, säkrare och tryggare.
   – Det finns flera fördelar för både kunder och förmedlare. Hanteringen är snabb, säker och du slipper hantera pappersblanketter som kan vara mycket svåröverskådliga, säger

Claes Billing, konceptansvarig för Sakförsäkringar på Hjerta.

m8936-3_an_-2643

Traditionellt sett hanterades olika typer av förmedlingsfullmakter genom pappersblanketter som fylldes i och sedan skrevs under av kunden. Blanketterna skickades sedan postvägen av förmedlaren till de olika försäkringsbolagen.

   – Det var en omständlig och ganska arbetskrävande hantering som tog tid. Det kunde också vara svårt för kunden att ha överblick över vem som innehade fullmakten, säger Claes Billing.

Med Fullmaktskollen sker hanteringen helt och hållet digitalt, och förfrågan går direkt och samtidigt ut till samtliga anslutna försäkringsgivare. Lösningen är tillgänglig genom Hjertas webbaserade verktyg Webcap.

Snabb hantering
Genom Fullmaktskollen går fullmaktsförfrågan direkt ut

   – I stället för att behöva vänta in postgången kan kunden godkänna en fullmakt direkt under mötet med förmedlaren. Systemet kan hantera flera typer av fullmakter, som informationsfullmakt, som gör det möjligt för förmedlaren att titta på var kunden har sina placeringar, dock inte vilka summor det handlar om, säger Claes Billing.

I Fullmaktskollen hanteras också skötselfullmakter, som ger förmedlaren behörighet att företräda kunden vid till exempel tecknande av försäkring.

Extra trygghet
Fullmaktskollen lanserades i mars 2018 och allt fler försäkringsgivare har anslutit sig till Fullmaktskollen under året.

   – Särskilt de företag som inte har stor vana med att arbeta med förmedlare, som banker, har sett en stor nytta med den digitala processen. Informationshanteringen är också säker utifrån kraven på compliance och GDPR-direktivet, vilket ger en extra trygghet, säger Claes Billing.

Kunden måste också återkalla en gällande fullmakt för att kunna teckna en ny, detta genom att logga in med Mobilt BankID tre gånger. Tidigare var det bara den senast givna fullmakten som gällde. Förmedlaren notifieras också när kunden skriver under eller återkallar en fullmakt i systemet, eller när giltighetstiden ändras.

fullmaktskollen

Fullmaktskollen i Sverige AB (Fullmaktskollen.se) ägs gemensamt av Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm, genom FMK, ett icke vinstdrivande aktiebolag. Hjerta sitter med i styrelsen tillsammans med flera andra aktörer inom förmedlings- och försäkringsbranschen. Fullmaktskollen delfinansieras av Pensionsmyndigheten, som också innehar ordföranderollen.

Vid frågor kontakta Claes Billing.
Email: claes.billing@hjerta.se
Telefon: 070-229 0687