Färskvarukompaniet möjliggör en levande landsbygd

Färskvarukompaniet grundades för att ge lokala matproducenter möjlighet att nå ut till detaljhandeln, något som bland annat skapar arbetstillfällen på små orter. Redan från start lades fokus på att erbjuda företagets egna anställda en trygghet genom tjänstepensions- och försäkringslösningar, i samarbete med Hjertas rådgivare Olle Gustafsson.

   – Mjuka värden är otroligt viktiga för ett framgångsrikt företag, säger grundaren Peter Börjesson.

m8936-5_an_-6800

Färskvarukompaniet Börjesson och Norman AB i Hedemora är i dag en viktig försäljningskanal för lokalt producerade livsmedelsprodukter. Företaget startades för 15 år sedan av Peter Börjesson och Mikael Nordman, som båda hade en bakgrund i detaljhandeln.

Under de senaste decennierna har produkter från små, lokala matproducenter fått allt svårare att komma in på hyllorna i de stora detaljhandelskedjorna.
   – Många kedjor satsar på egna märkesvaror, vilket gör att de stora multinationella producenterna anstränger sig ännu mer för att nå ut till kunderna. Det innebär att mindre, svenska producenter får ännu svårare att hävda sig och kunna konkurrera med pris. Vi startade Färskvarukompaniet för att ge svenska lokalproducenter bättre förutsättningar att nå ut till kunderna, genom en starkare plattform för marknadsföring och försäljning, berättar Peter Börjesson.

m8936-5_an_-6781

Skapar arbetstillfällen
Färskvarukompaniet sköter i dag marknadsföring, försäljning, och i vissa fall även distribution, för 15 lokala livsmedelsproducenter, från bland annat Gotland, Jämtland, Västergötland och Dalarna. Det handlar om allt från bröd, ägg och korv till kräftor, chilifrukter och mjölk.
   – Vi vill bidra till en levande landsbygd. Även om det handlar om mindre företag spelar de en stor roll för att skapa arbetstillfällen i små samhällen, säger Peter Börjesson.

Färskvarukompaniet har försäljningsuppdrag såväl lokalt, regionalt som för hela riket, med försäljningskontor i Hedemora och Rättvik. Företaget har tio anställda.

Lång relation
Peter Börjesson och rådgivaren Olle Gustafsson på Hjerta Falun har en relation som sträcker sig mer än 30 år tillbaka, långt innan Färskvarukompaniet startade.
   – Jag vet hur viktigt det har varit för mig själv med trygghet i arbetslivet som försäkringar kan ge. Det var till exempel den tryggheten som gjorde att jag vågade lämna mitt tidigare arbete och satsa på Färskvarukompaniet för 15 år sedan. Därför var det viktigt för mig redan från start att våra anställda har samma trygga grund att stå på. Medarbetarna är otroligt viktiga för företagets framgång. De mjuka sociala värdena får inte förbises, utan dem är det svårt att driva ett framgångsrikt företag, säger han.

Genom Olle Gustafsson och Hjerta erbjuds Färskvarukompaniets anställda en tjänstepensionsplan samt gruppförsäkringar.
   – Det här är något som jag tar upp redan på anställningsintervjuer, och jag tror att det faktiskt har haft betydelse vid nyrekryteringar till företaget, säger Peter Börjesson.
– Jag känner stor tillit till Olle Gustafsson att han tar fram den bästa lösningen både för våra anställda och för Färskvarukompaniet, säger han.