Hjertats historia - Hjerta

Hjertas historia

2018

14 februari

Hjertakoncernen lanseras

Den 14 februari lanserar Hjerta den nya koncernen under ett nytt gemensamt varumärke. Med nya digitala hjälpmedel, nya produkter och anpassning till nya regelverk är målsättningen att vara det ledande rådgivningsföretaget inom försäkring och sparande. 20-talet bolag ansluter sig direkt som franchisetagare.

2017

December

Hjerta lanserar värdepappersbolag

Hjerta lanserar värdepappersbolag, Hjerta Värdepappersservice AB, med möjlighet att anknyta ombud. Samtidigt avyttras ägandet inom United Securities.

2016

September

Hjerta delägare i Premiecentralen InsClear

Hjerta går in som delägare i premiecentralen InsClear tillsammans med Max Matthiessen och Söderberg & Partners.

2016

Juli

Ny inriktning

Hjertas framtida strategiska inriktning presenteras vilket leder till att Hjerta och delar av medlemmarna väljer att gå skilda vägar.

2015

Juli

Monyx blir huvudägare i Nordic Brokers Association

Monyx Financial Group förvärvar aktier i NBA och går från 46 procent till 51 procent av innehavet  i NBA.

2009

Juni

Varumärket Hjerta lanseras

Medlemsorganisationen Hjerta lanseras med ett nätverk av förmedlare. Medlemsbolagen kommuniceras som ”en del av Hjerta”.

2008

November

Nordic Brokers Association bildas

Medlemsorganisationen Nordic Brokers Association bildas av ett antal förmedlare med ambitionen att bilda en nordiskt nätverk av entreprenörer inom försäkringsförmedling.