Personförsäkring - Hjerta

Personförsäkring

Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkringen ger skydd om du eller någon som är viktig för dig skulle drabbas av sjukdom eller olycksfall. Den försäkrade slipper långa köer till operation och specialistvård. Du får tillgång till vård med hög tillgänglighet, kvalité och servicenivå, vilket gör att du kan komma tillbaka till ditt arbete med förkortad sjukdomstid. Du får själv vara med och påverka tidpunkt för resa och behandlingar.

Sjukvårdsförsäkringen försäkrar att du får bästa möjliga vård den dag du skulle vara i behov av den. Försäkringen kan tecknas av arbetsgivare till mån för anställda, eller av dig som privatperson. Så se om ditt företag, teckna en sjukvårdförsäkring för dina nyckelpersoner.

Olycksfallsförsäkring

Vad händer om du drabbas av en olycka? Vet du om du försäkrad mot bestående men? Fundera inte utan kom till oss så hjälper vi dig att ta reda på detta. Du har säkert en bilförsäkring om bilen går sönder men vad har du för täckning om du skadar dig själv?

Livförsäkring

Hur mycket pengar har din familj att klara sig på om du avlider? Klarar familjen ekonomi? Teckna en livförsäkring så får din familj skattefria pengar omgående vid dödsfall. Prata med oss så kan vi räkna ut hur mycket som din familj behöver.

Sjukförsäkring

Din ersättning vid längre tids sjukdom kan variera mycket. Om du inte vet hur mycket du får i ersättning vid långvarig sjukdom  så hjälper vi dig att ta reda på det.

Som företagare har du ett mycket sämre skydd än som anställd och därför är detta extra viktigt.