Generationsskifte - Hjerta

Generationsskifte

Ett generationsskifte handlar om att överföra sitt kapital till nästkommande generation. Via ett testamente beskriver man hur det ska gå till. Om det inte finns något testamente kommer arvet att fördelas i överensstämmelse i enlighet med den allmänna arvsordningen.

Du kan överföra din förmögenhet till valfri förmånstagare då ett förmånstagarförordnande går före ett skrivet testamente och den allmänna arvsordningen.

Vi hjälper dig att via en försäkring omplacera kapital till barn, barnbarn eller till annan valfri förmånstagare.