Kapital - Hjerta

Kapital

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkringar är ett sparande som inte är avdragsgillt. Utfallande belopp är skattefritt. Kapitalförsäkringen kan hanteras friare än till exempel en pensionsförsäkring eftersom den inte är bunden tills du fyller 55 år. En annan fördel är att väljer förmånstagare på utfallande belopp.

Du kan byta fonder utan skattekonsekvenser. Du kan också göra uttag under försäkringstiden, ta dock hänsyn till försäkringsbolagens återköpsregler. Kapitalförsäkringen är ett bra alternativ när du ska spara till framtida investeringar eller finansiera ett barns eller barnbarns studier.

Fondsparande

Norrfinans gör det möjligt att på ett enkelt sätt vara aktiv i ditt sparande, eftersom ingen kapitalvinstskatt tas ut vid fondbyten eller försäljningar. Du slipper dessutom köp- och säljavgifter och du behöver inte deklarera för transaktionerna inom kapitalförsäkringen. Hos Norrfinans har du tillgång till ca 800 fonder och dessa är några av dina fördelar med att vända dig till oss:

 + Inget deklarationsbesvär

+ Ingen kapitalvinstskatt vid fondbyten eller uttag

+ Inga köp- och säljavgifter i fonderna

Traditionellt försäkringssparande

Genom att spara i en traditionell kapitalförsäkring förvaltas premierna av försäkringsbolaget och placeras främst i obligationer, fastigheter och aktier. Försäkringen har en garanterad avkastning, men ger även möjlighet till avkastning därutöver. Eftersom det är en kapitalförsäkringar är det ett sparande som inte är avdragsgillt men utfallande belopp är skattefritt. Kapitalförsäkringen kan hanteras friare än till exempel en pensionsförsäkring eftersom den inte är bunden tills du fyller 55 år.