Vad gör en rådgivare? - Hjerta

Vad gör en rådgivare?

De flesta har försäkringar, men långt ifrån alla är rätt försäkrade. För att på ett enkelt sätt ta reda på vilka försäkringar som du och ditt företag är i behov av, så kan du vända dig till Norrfinans.

Vi överblickar marknaden och analyserar ditt försäkringsbehov, kontrollerar om det är något du saknar eller om det är något du har, som du inte behöver. Detta kan gälla enstaka försäkringar eller skräddarsydda försäkringspaket. Förutom detta tar vi även hand om kapitalförvaltning samt förmedlar aktiv fondförvaltning.

Men uppdraget slutar inte där. Vi lever i en föränderlig värld och detsamma gäller även dig och dina behov. Försäkringarna du tecknade för några år sedan behöver kanske ändras, och det hjälper vi dig med. Norrfinans bedömer nytillkomna problemställningar och rekommenderar förändringar.

Vår breda kompetens och vårt oberoende är ett starkt argument för att du ska anlita oss.