Sjukvårdsförsäkring - Hjerta

Sjukvårdsförsäkring

Den största kostnaden ett företag har är som regel personalkostnaden. När en medarbetare blir sjuk och inte kan arbeta längre ökar kostnaderna ännu mer.

Tanken med en sjukvårdsförsäkring är att medarbetaren snabbt ska få vård och kunna återgå i arbete så snart som möjligt. Detta gynnar naturligtvis den enskilde medarbetaren såväl som arbetsgivaren.

Det finns många undersökningar som visar att företaget sänker sina sjukkostnader väsentligt genom att teckna sjukvårdsförsäkring för sina anställda. Tillsammans med försäkringsbolaget If har vi tagit fram en egen konkurrenskraftig sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkringen kan även tecknas av dig som privatperson.

Låt oss hjälpa dig att titta på ditt företag och hjälpa dig få en friskare personal, ett friskare företag.