Olycksfallsförsäkring - Hjerta

Olycksfallsförsäkring

Många känner inte till vilket skydd de omfattas av vid en eventuell olycka. 

Även om har ett försäkringsskydd via din arbetsgivare kan du komma att behöva komplettera det. Om du blir skadad kan det påverka din arbetsförmåga och i längden hela din privata ekonomi. Vissa behandlingar kostar mycket pengar och utan rätt skydd kan det bli svårt att få pengarna att räcka till.

Vi hjälper dig att gå igenom din situation. Har du redan privat olycksfallsförsäkring? Vad omfattar den och hur stort är försäkringsbeloppet? Är dina familjemedlemmar försäkrade?