Livförsäkring - Hjerta

Livförsäkring

Att ge trygghet för sin familj är för många det viktigaste i livet. Hur klarar sig familjen om det värsta skulle hända dig?

När en familjeförsörjare avlider får det oftast stora ekonomiska konsekvenser för de överlevande familjemedlemmarna. En livförsäkring gör att du slipper oroa dig för att din familj inte ska klara sig den dagen du är borta. 

En livförsäkring betalas oftast ut som ett engångsbelopp vid den försäkrades bortgång. Det finns ingen begränsning för hur många livförsäkringar du kan ha.

Mindre företag använder sig också ofta av livförsäkringar för att trygga ett företagets fortlevnad i händelse av en nyckelpersons förtida bortgång.

Vi hjälper dig gärna med att se över din situation och att trygga framtiden för de som betyder mest.