Gruppförsäkringar - Hjerta

Gruppförsäkringar

Denna typ av försäkringslösning är ett ypperligt komplement till att stärka den privata ”vardagen” innehållande, livförsäkring, olycksfall, sjukmoment och barnförsäkring, vi har upphandlat en förmånlig paketlösning till bra pris. Dessutom erbjuder vi Hjertas gruppförsäkringar som innehåller konkurrenskraftiga paketlösningar.