Om företaget - Hjerta

Om företaget

Svenska Försäkringsrådgivarna, SF Insurance Group AB, leds av Anna Engstrand som är VD. Det innebär att sköta företagets löpande verksamhet, ansvara för utveckling och compliance samt att vara rådgivarchef. Huvudkontoret finns i Linköping, där vår kundbokning också är lokaliserad.