Vanliga frågor - Hjerta

Vanliga frågor

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är plantera.jpg

Har makar gemensam ekonomi?

Rent rättsligt kan man faktiskt inte säga att makar har gemensam ekonomi, på grund av en regel i äktenskapsbalkens första kapitel, paragraf tre, som säger ordagrant att: "var make råder själv över sina tillgångar och svarar själv för sina skulder" Rent praktiskt finns det dock många undantag från den regeln. När man tar gemensamma lån, eller när man köper egendom tillsammans.

Behöver jag ett testamente om jag har särkullbarn?

I de flesta fallen blir svaret ja. Om man har barn från en tidigare relation har de rätt att ta ut sitt arv genast från den avlidne. Detta kan ställa till problem, exempelvis om den största tillgången är en bostad. I vissa fall kan man lösa ut särkullbarnen med andra medel eller genom att ta ut nya lån på bostaden, men det finns exempel där man faktiskt blivit tvungen att sälja bostaden för att lösa ut särkullbarn. Om man skriver ett testamente kan man förordna så att särkullbarnen endast kan kräva ut sin laglott, som är hälften av arvet i sin helhet. Det gör det väsentligt lättare för de efterlevande.

Hur ställer sig mitt förmånstagarförordnande till mitt testamente?

Förmånstagarförordnanden i försäkringar är faktiskt överordnade testamentet. Det innebär att om du testamenterat bort din samlade tillgångsmassa till en viss person, men en annan person står upptagen som förmånstagare i din försäkring, så gäller försäkringens regler och inte testamentets. Detta är fördelaktigt om man har särkullbarn och vill gynna en familjemedlem man har mer kontakt med, utan att behöva tänka på laglottsproblematiken.

Vi är sambos, behöver vi samboavtal och testamente?

När man är sambo så ärver man inte varandra. Om man vill att så ska vara fallet är det ett testamente man ska skriva. Vi upplever att många förväxlar samboavtalet med testamentet, men det är alltså det senare som kan förordna så att sambos ärver varandra.

Ett samboavtal är till för att bestämma om man vill att sambolagen ska gälla fullt ut, i vissa delar eller inte alls. Kortfattat kan det vara bra att ha ett samboavtal om man vill att saker förvärvade under pågående samboskap inte ska betraktas som samboegendom. Om samboavtal inte finns ska parterna dela på den gemensamma samboegendomen vid en eventuell separation. Alla saker man köper blir dock inte samboegendom, så det gäller att vara noga. Kontakta oss gärna för mer information.

Hur kan man skapa enskild egendom?

Det finns fyra sätt, nämligen Testamente, Äktenskapsförord, gåvobrev eller förmånstagarförordnande.

Dessa används alla till olika tillfällen, kontakta oss för gärna för mer information.

Ingår det rättsskydd i min hemförsäkring?

I de flesta hemförsäkringar ingår ett visst rättsskydd. Du kan använda det för att täcka delar av kostnaden för juridiskt ombud som företräder dig i domstol. Villkoren kan variera, men vanligtvis får du själv stå för 20% av kostnaden och försäkringsbolaget betalar resten, dock upp till 100 000 kr.