Logga in

Ersättningar

SF Insurance Group AB – våra ersättningar utanför Hjertaplan

Här redovisas de ersättningar som erhålls för förmedlad försäkringsaffär från våra olika samarbetspartners.

Folksam Privatmarknad

Traditionell försäkring engångspremie:

3% av kapitalet
Fondförsäkring engångspremie:

3% av kapitalet
Beståndsersättning traditionell försäkring: 0,1-0,25% per år av kapitalet
Utgår för avtal tecknade efter 2009. Avtal tecknade efter 2011 ges beståndsersättning endast för traditionell försäkring utan livränteinslag.
 Beståndsersättning fondförsäkring:

0,25% av kapitalet​
Utgår för avtal tecknade efter 2009. ​
 Extrapremier:  Enligt ersättningsmodell ovan.

 

Folksam Tjänstepensionsmarknad

Löpande premie Traditionell försäkring:  3% på inbetald premie 
Löpande premie Fondförsäkring: 4% på inbetald premie
Beståndsersättning traditionell försäkring: 0,1% per år av kapitalet
Beståndsersättning fondförsäkring:  0,25% av kapitalet​

 

Danica Pension Privatmarknad 

Beståndsersättning fondförsäkring: 0,4 - 0,65 % på förvaltat kapital

Danica Pension Tjänstepensionsmarknad

Löpande premie Fondförsäkring: 4 % på inbetald premie
Engångspremie Fond 2 % på inbetald premie


SPP Privatmarknad

Traditionell försäkring engångspremie: 0 - 3 % av kapitalet (reducering vid kortade uppskovstid än 121 månader)
Traditionell försäkring löpande premie: 0 - 2 % av inbetald premie
Fondförsäkring engångspremie: 0 - 4 % av kapitalet
Fondförsäkring löpande premie: 0 - 4 % av inbetald premie
Beståndsersättning traditionell försäkring: 0-0,15 % av kapitalet per år
Beståndsersättning fondförsäkring: 0-0,20 % av kapitalet per år
Inflyttat kapital: 0 - 4 % av kapitalet (reducering vid kortare uppskovstid än 121 månader)SPP Tjänstepensionsmarknad

 
Löpande premie Traditionell försäkring: 3 % på var inbetald premie
Löpande premie Fondförsäkring: 2 % på var inbetald premie

Movestic Privatmarknad

Traditionell försäkring engångspremie: 2 - 4 % av kapitalet baserat på tid till utbetalning samt kapitalets storlek
Traditionell försäkring löpande premie: 5 % på av varje inbetald sparpremie
Fondförsäkring engångspremie: 2 - 4 % av kapitalet baserat på tid till utbetalning samt kapitalets storlek
Fondförsäkring löpande premie: 2,5 - 5 % på varje inbetald sparpremie
Beståndsersättning traditionell försäkring: 0,20 % per år av kapitalet
Beståndsersättning fondförsäkring: 0,20 % per år av kapitalet
Inflyttat kapital: 3 % av kapitalet (reduceringsregler finns. Vid kortare tid än fem (5) år kvar till avtalad utbetalningsstart reduceras ersättningen med 20 % för varje påbörjat år som understiger 5 år, dock max 50 %)

Movestic Tjänstepensionsmarknad

Löpande premie Traditionell försäkring: 5% av inbetald premie
Löpande premie Fondförsäkring: 5 % av inbetald premie
Beståndsersättning traditionell försäkring: 0,2 % av kapitalet per år
Beståndsersättning fondförsäkring: 0,2 % av kapitalet per år

 

SEB Privatmarknad

Traditionell försäkring engångspremie: 3 % av kapitalet 
Traditionell försäkring löpande premie: 3 % av kapitalet per år av insättning, max tio år. Utbetalas i förskott
Fondförsäkring engångspremie: 4 % av kapitalet avseende Pensionsförsäkring samt 3 % av kapitalet avseende Kapitalförsäkring
Fondförsäkring löpande premie: 4 % av kapitalet avseende Pensionsförsäkring samt 3 % av kapitalet avseende Kapitalförsäkring (avtalad löpande premiebetalningstid kortare tid än sex (6) år
Beståndsersättning traditionell försäkring: 0,15 % per år av kapitalet
Beståndsersättning fondförsäkring: 0,15 % av kapitalet
Extra premie: 1,4 % avseende Pensionsförsäkringar samt 1,5 % avseende Kapitalförsäkringar
Inflyttat kapital: 1,4 % avseende Pensionsförsäkringar samt 1,5 % avseende KapitalförsäkringarSEB Tjänstepensionsmarknad

Löpande premie Traditionell försäkring: 4 % på var inbetald premie
Löpande premie Fondförsäkring: 4 % på var inbetald premie
Beståndsersättning traditionell försäkring: 0,10 % av avtalad årspremie
Beståndsersättning fondförsäkring: 0,15 %
Inflyttat kapital: 1,4 % avseende Pensionsförsäkringar samt 1,5 % avseende Kapitalförsäkringar
Skandia Privatmarknad

Traditionell försäkring engångspremie: 3 % av kapitalet 
Traditionell försäkring löpande premie: 3,5 % av kapitalet per år av insättning med premiebetalningstid om 5 år eller längre
Fondförsäkring engångspremie: 3 % per år av kapitalet 
Fondförsäkring löpande premie: 3,5 % av kapitalet avseende per år av insättning med premiebetalningstid om 5 år eller längre
Beståndsersättning traditionell försäkring: 0,2 % per år av kapitalet
Beståndsersättning fondförsäkring: 0,2 % per år av kapitaletSkandia Tjänstepensionsmarknad

Löpande premie Traditionell försäkring:  2 % på var inbetald premie med premiebetalningstid om 5 år eller längre 
Löpande premie Fondförsäkring: 2,25 % på var inbetald premie med premiebetalningstid om 5 år eller längre
Beståndsersättning traditionell försäkring: 0,1 % av kapitalet
Beståndsersättning fondförsäkring: 0,2 % av kapitaletErsättning från Fondbolag

Monyx Asset Management AB: 0,5 % per år av kapitalet, oavsett vilken placeringsform som förmedlats
SF Insurance Group ägs till 95 % av Hjerta Norden AB. Det innebär att rådgivningen påverkas på så sätt att vi primärt rekommenderar Monyx Strategifonder vid rådgivning, men vi kan använda andra bolags placeringsalternativ om så önskas.
Arvoderat

Privatpersoner: SF Insurance Group AB erbjuder sina kunder en arvoderad affär. Detta kan betyda hopsatt paketpriser för olika lösningar eller timarvode på 1190kr/tim  
Företag: SF Insurance Group AB erbjuder sina kunder en arvoderad affär. Detta kan betyda hopsatt paketpriser för olika lösningar eller timarvode på 1190kr/tim exklusive moms.
Fakturan skickas ut av SF Insurance Group AB med 14 dagars betalningsvillkor.

Vid köp av juridiska dokument via Lexline faktureras SF Insurance Group AB av Lexline AB för produkten. Fakturan till kund för de juridiska dokumenten kommer alltid ifrån SF Insurance Group AB

Fondab

 
Ersättning: 50 % av fondavgiften

SF Insurance Group AB - inom Hjertaplan

 
Hjerta VP  
Hjerta Bas 1,28 % på kapitalet
Hjerta Premium 1,28 % på kapitalet
Danica 1,28 % på kapitalet
Garantum 1,28 % på kapitalet
Månadsspar Första månadsinsättningen upp till 5 000 kr
Hjerta använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av webbplatsen och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du vår integritetspolicy. Läs mer om cookies Läs vår integritetspolicy