Tillsynsmyndighet - Hjerta

Tillsynsmyndighet

Svenska Finans står under tillsyn av Finansinspektionen. Information om tillsynen kan fås enligt nedan:

 Post:Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm 
E-post:finansinspektionen@fi.se
Telefon:08-787 80 00
Webbplats:www.fi.se 

Finansinspektionen skall på begäran lämna upplysningar om en anställd hos förmedlaren har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några grupper av försäkringar eller grupper av försäkringsklasser.