Bolaget - Hjerta

Bolaget

Firma:Svenska Finans och Försäkringsteamet AB
Organisationsnummer:556367-9942
Adress:Drottninggatan 13 
Postnr/ort:252 21 Helsingborg
E-post:info@svenskafinans.se
Telefax:042-453 15 09 
  

Svenska Finans är registrerat hos Bolagsverket och skall bedriva försäkringsförmedling samt investeringsrådgivning och därmed förenlig verksamhet. Information om registreringen kan fås enligt nedan: 

Post:Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
E-post:bolagsverket@bolagsverket.se
Telefon:060-18 40 00
Webbplats:www.bolagsverket.se