Klagomål - Hjerta

Klagomål

Är du missnöjd med någonting i relation till oss ska du kontakta oss. Missförstånd och andra oklarheter kan ibland uppstå. Om du inte är nöjd med det vi gjort för dig, ta kontakt med oss! Vi är till för att hjälpa dig. Är du inte nöjd kan du i första hand göra följande:

Kontakta din rådgivare
Du ska i första hand tala med din försäkringsförmedlare.
Meningsskiljaktigheter brukar kunna redas ut vid ett personligt samtal.

Kontakta klagomålsansvarig
Kommer ni inte överens skall du skriftligen kontakta vår klagomålsansvarig Mats Andersson

Svenska Finans och Försäkringsteamet AB
Drottninggatan 13
252 21 Helsingborg
mats.andersson@svenskafinans.se / mats.andersson@hjerta.se

Han kommer inom 14 dagar att bekräfta ditt klagomål och påbörja en utredning. I det fall ärendet är komplext och beräknas ta längre tid kommer exakt tid för svar att anges med bekräftelsen. Vårt slutgiltiga svar med motivering kommer skriftligen att skickas hem till dig.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Råd och upplysningar i allmänna försäkringsfrågor kan du också få hos Konsumenternas Försäkringsbyrå
Klara Norra Kyrkogata 33
111 22 Stockholm
Telefon 08 - 22 58 00.

Tvistlösning
Om det skulle uppstå en tvist mellan dig och Svenska Finans och Försäkringsteamet AB, kan du som privatperson också vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Box 174
101 23 Stockholm
Telefon 08 - 783 17 00.

Dessutom kan du givetvis få en tvist slutligen prövad av allmän domstol.