Förköpsinformation - Hjerta

Förköpsinformation

Enligt Lagen om försäkringsförmedling (LFF) ställs krav på att förmedlaren lämnar information till kunder i olika avseenden innan ett försäkringsavtal ingås och i de fall en försäkringsförmedlare har sidotillstånd att bedriva investeringsrådgivning och mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument (fondandelar) skall även där viss information lämnas. 

Du kan ta del av denna information klicka här »