Gruppförsäkringslösningar - Hjerta

Gruppförsäkringslösningar

Vi erbjuder gruppförsäkringslösningar där vi bland annat kan stå till tjänst med följande delar: 

  • Gruppföreträdare för ideella föreningar och intresseorganisationer
  • Systemhanterare för självadministrerande avtal
  • Genomför översikt av produkter och villkor av befintliga försäkringsprodukter
  • Genomför upphandling i samråd med beställaren
  • Ser över villkorsanpassningar i fall detta krävs för att passa aktuell verksamhet.
  • Upprätta kundtjänst för medlemsförsäkringar vilket bl.a. omfattar telefontjänster, Webbportaler m.m.
  • Behjälplig vid skadehantering
  • Administrerar försäkringshandlingar och premiefakturor om så önskas.

Kontakta oss så hjälper vi dig.