Placeringar - Hjerta

Placeringar

Vi hjälper till att se över förvaltning och placering av försäkringar via personlig rådgivning. Vi erbjuder upplägg och lösningar som är unika för marknaden.


Vilken fond ska jag välja

När du väljer en fond att spara i ska du utgå ifrån din placeringshorisont och from när du behöver använda pengarna. Om du kommer att ha en lång spartid under minst 5-7 år bör en större andel aktiefonder ingå i ditt sparande. Exempel på ett långsiktigt sparande är pensionssparande eller sparande till barnen.  Ifall du kommer att ha kortare spartid kan det vara bra att välja fonder som placerar i räntor, t. ex. en blandfond. Sparande som du behöver använda inom några år, som t. ex.  till semestern bör innehålla en stor andel räntor. 

Fondens avgifter

När du väljer fond är det viktigt att väga in fondens avgifter. Vad är fondens kostnader, årliga förvaltningskostnad men det är också viktigt att veta om det finns några "dolda" avgifter i fonden, exempelvis valutaväxlingsavgifter.

En annan sak man bör undersöka är hur väl fonden står sig vid en jämförelse mot liknande fonder. En indexfond ska följa det aktuella index den placerar i, och en aktiefond ska avkasta bättre än index. Om så inte är fallet bör man fundera på att byta fond.

Risk

Med risk menar man att risken på värdet av sparandet stiger och sjunker i värde. Generellt brukar aktiefonder ge större avkastning än räntefonder över lång spartid. Vid en kort spartid är risken större att aktiefonder minskar i värde, något som är mycket mer ovanligt för räntefonder. Blandfonder består av både aktier och räntor och brukar därför placera sig mellan aktie- och räntefonder när det gäller risk.

För aktiefonder finns det flera olika placeringsinriktningar med olika risk och avkastningsmöjligheter. Bredare aktiefonder som sprider risken på såväl olika regioner som branscher har generellt en lägre risk än mer specialiserade aktiefonder. Aktiefonder som placerar på mer etablerade marknader såsom Nordamerika och Europa har generellt en lägre risk än fonder som placerar på tillväxtmarknader.

Du kan sätta ihop din portfölj på olika sätt. Vill du exempelvis ha en riskspridning kan du få det antingen genom att välja en bred fond som har stor spridning av sina placeringar över flera marknader, eller så kan du välja flera olika fonder med olika inriktningar som kompletterar varandra.

En annan sak man bör undersöka är hur väl fonden står sig vid en jämförelse mot liknande fonder. En indexfond ska följa det aktuella index den placerar i, och en aktiefond ska avkasta bättre än index. Om så inte är fallet bör man fundera på att byta fond.

Vad kostar mina placeringar?

Avgiftsuttagen varierar kraftigt i branschen. Det kan vara allt ifrån 0,3% per år och rejält mycket mer. Vi rekommenderar endast produkter där vi tycker avgiften är skälig, tydlig samt står i proportion till vad du kan väntas få ut av placeringen.