Sverige - Hjerta

Sverige

När det gäller försäkring är vår specialitet utländsk kapitalförsäkring. Investeringsrådgivningen innebär att vi kan hjälpa dig att öppna depå med rätt risknivå för att uppnå önskad avkastning.

Vi söker de bästa förvaltarna oftast bland de olika bankoberoende förvaltarna för att få högsta möjliga tillväxt. En del namn på förvaltarna känner du till andra kanske du aldrig hört talas om eftersom de huvudsakligen hjälper institutioner (ideella organisationer, företag mm). De bankoberoende förvaltarna har ofta hög andel ”Active Share”, dvs vågar kraftigt avvika från index i sina investeringar dessutom har de hög sk Sharpe-kvot vilket betyder avkastning i förhållande till den risk man tar. Mätetalet 1 är vattendelaren; storbankerna ligger konsekvent under 1 och de fria förvaltarna över, dvs man får bättre betalt för den risk man tar.

De depåinstitut vi använder är kända och erbjuder gratis depåer till lågt courtage, i bland inget (0:-).