Europa - Hjerta

Europa

Räknar du med att återvända till fäderneslandet och önskar en skattemässigt förmånlig placering i Sverige? Det är av största vikt att försäkringen är startad innan du flyttar till Sverige för att du inte skall behöva skatta i Sverige för upplupna reavinster på din aktieportfölj. Har du enbart kontanter spelar detta ingen roll och då kan vi även hjälpa dig att öppna en depå utan avgift, ett så kallat Investeringssparkonto (ISK).

I Sverige beskattas inte uttagen ur försäkring eller ISK men varje år betalar man en s.k. avkastningsskatt. Under 2018 är den 0,44 procent av värdet på försäkringen eller depån. Vi är licensierade att hjälpa dig med såväl försäkringar som investeringar.