Juridik - Hjerta

Juridik

Vi hjälper dig med att ta fram juridiska dokument som testamente, sambaavtal, äktenskapsförord, gåvohandlingar eller vid överlåtelse. Läs mer nedan.

Testamente

Ett Testamente reglerar din yttersta vilja. Här bestäms hur tillgångarna ska fördelas och i vilken egendomsklass dina efterlevande får ta emot arvet från dig. Ett testamente är ett kraftfullt verktyg, men det finns dessvärre en del fallgropar man kan råka ut för. Låt oss hjälpa dig att göra helt rätt!

Att skriva ett testamente är inte ett självklart beslut för vissa. Man tänker kanske att det finns ju lagar och regler kring hur ett arv ska fördelas, vilket är sant, men man glömmer ofta bort att de regleringar som finns är standardiserade och är tänkta att passa för de flesta. Genom att skriva ett testamente är det du som bestämmer.

Den kanske vanligaste regleringen i ett testamente är att ens partner ska sitta i orubbat bo efter dödsfall.  Denna princip gäller om man är gifta och bara har     gemensamma barn, men om någon har barn sedan tidigare, ett så kallat särkullbarn, blir det inte fullt så enkelt. I vissa fall räcker det med de åtgärder som medges inom ramen för ett testamente, men i andra fall krävs komplettering med en försäkringslösning, exempelvis en livförsäkring.

En annan mycket vanlig åtgärd man gör genom att skriva sitt testamente är att ens efterlevande ska ärva din kvarlåtenskap som enskild egendom. Det innebär att de tillgångar som kommer från dig aldrig kommer att tas upp vid dina efterlevandes framtida bodelning. Arvet efter dig går enbart till dina arvingar helt enkelt. Detta är en anledning till att vi rekommenderar även gifta par med gemensamma barn att skriva ett testamente, för om det inte görs kommer tillgångarna att delas på hälften vid en eventuell separation.

Sambo

Att bli sambo innebär alltid en viss förändring. Man måste fatta ett antal beslut om sitt boende och sin ekonomi och det skadar inte att fundera över hur lagstiftningen ser ut på området. Med ett samboavtal kan ni själva bestämma till vilken grad ni vill att lagarna ska gälla.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord reglerar vilka tillgångar som ska vara giftorättsgods och vad som ska utgöra enskild egendom. Detta är viktigt när det ska göras en bodelning, antingen på grund av äktenskapsskillnad eller vid dödsfall.

Gåvohandlingar

När man står i begrepp att ge bort något av större värde är det ett par saker man måste fundera över. I vissa fall är gåvan först fullbordad efter att ett eller flera så kallade rekvisit är uppfyllda, och i vissa fall finns det skäl att ge bort egendomen såsom enskild.

Överlåtelser

Överlåtelsehandlingar måste vara rätt upprättade, korrekt ifyllda och bevittnade vid behov. Om så inte är fallet kan du få problem längre fram. Ta hjälp av en duktig jurist som ser till att allt blir rätt ifyllt.