Försäkring och tjänstepension - Hjerta

Försäkring och tjänstepension

Tjänstepension är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Tjänstepensionen omfattas både av sjukförsäkring, ålders- och familjepension och är en förmån som avtalats mellan arbetsgivare och anställd. Dess syfte är detsamma som för en privat pensionsförsäkring; nämligen att öka tryggheten för den försäkrade och att minska inkomstsänkningen vid pensioneringen. De främsta fördelarna är:

* Individuell anpassning
* Högre ålderspension
* Dessutom kan det sparade beloppet, premien, justeras under löptiden före eventuell pensionering. 

Två olika skatteregler för avsättning till tjänstepension gäller; huvudregeln och kompletteringsregeln.

Huvudregeln knuten till premie:

* Avdrag med 35 procent medges av den pensionsgrundande ersättningen
* Avdraget får ej överstiga 10 inkomstbasbelopp (2018:62 500 kr)
* Avdragsrätten avser faktiska kostnader

Kompletteringsregeln är knuten till förmån:

Används då tidigare otillräcklig pensionsskydd behöver förbättras och vid avtalspensioneringar. Avdrag medges för kostnader för att uppnå avtalad pensionsnivå inom vissa ramar. Full avdragsrätt medges alltid för riskkostnader och kostnader som gäller efterlevandepensionen.

Fördel med tjänstepension:

Vidare kan man se tjänstpensionen på följande sett. Utbetalning av lön till de anställda kostar bolaget arbetsavgifter på 31,42 procent. Om företaget gör vinst vid årets slut så betalar de bolagsskatt på 22 prpocent. Om företaget väljer att teckna en tjänstepension betalar de särskild löneskatt på 24,26 procent. Summa summarum blir "vinsten", av att teckna tjänstepension skillnaden mellan 31,42-24,26 procent, d.v.s. ca 7 procent netto, en reducering med omkring 25 procent.

Fördelen för de anställda är att det går in mer pengar i pensionssparande då man slipper skatta först samt att man uppnår en ränta på ränta effekt.

Boka in en rådgivning med oss idag så hjälper vi dig!