Företag - Hjerta

Företag

Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av ett försäkringsskydd. Vi tar fram de bästa alternativen för företag tillsammans med er. Du som är egen företagare måste se till så att du är rätt försäkrad. Som företagare har du inte samma skyddsnät som om du vore anställd.

Hur skyddad är jag vid ett olycksfall? Vad händer vid en längre sjukskrivning? Hur mycket får jag från Försäkringskassan? Om jag skulle bli förtidspensionerad, vad får jag i pension? Hur klarar sig min familj vid ett dödsfall?

Vi hjälper er även med företags-, fastighets- och motorfordonsförsäkringar.

Kontakta oss så hjälper vi er!