Vårt arbetssätt - Hjerta

Vårt arbetssätt

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är personlig-radgivning.jpg

Vi träffar våra kunder på våra kontor i de flesta fallen. Rekryteringen av kunder sker dels via vår egen kundstock och seminarium samt via vårt professionella systerbolag, Pensionsutbildning. För oss är det viktigt med ett tydligt arbetssätt, med stöd såväl i lagen som våra IT-system. Vi vill vara långsiktiga i vårt agerande och etik och moral är viktiga faktorer för oss. Vi jobbar i huvudsak mot privatmarknaden men kan idag se en tydligt växande trend på företagssidan.

  • Vi träffar våra kunder på våra kontor
  • Vid första mötet redogör vi för vad vi kan hjälpa till med och hur det går till
  • Vi går gemensamt igenom förutsättningarna och gör en behovsanalys
  • Kunden skriver på en informationsfullmakt vilket innebär att vi kan fråga samtliga försäkringsbolag hur försäkringsskyddet ser ut.
  • Vi tar utvärderar och tar fram förslag baserat på hur nuvarande försäkringsskydd ser ut och vad kunden vill ha
  • Vi träffas igen och tecknar nya avtal
  • Kunden tecknar en skötselfullmakt vilket innebär att förmedlaren har ansvaret för relationen
  • Mötet och åtgärder dokumenteras och skrivs på av kund
  • Personlig rådgivaren finns tillgänglig om du har frågor eller funderingar kring din privatekonomi