Företag - Hjerta

Företag

Du som är egen företagare måste se till så att du är rätt försäkrad. Som företagare har du inte samma skyddsnät som om du vore anställd.
Hur skyddad är jag vid ett olycksfall? Vad händer vid en längre sjukskrivning Hur mycket får jag från försäkringskassan? Om jag skulle bli förtidspensionerad, vad får jag i pension? Hur klarar sig min familj vid ett dödsfall?

Vem betalar skyddet för dig som egen företagare?
Svar: Ingen gör det!

En livförsäkring som utfaller till efterlevande, är särskilt viktig om du har familj. En sjukförsäkring som täcker din inkomstminskning vid längre tids sjukskrivning. Du får endast 80% från försäkringskassan. En sjukavbrottsförsäkring som går in och betalar dina fasta kostnader under max ett år vid en längre tids sjukskrivning. En privatvårdförsäkring som hjälper dig att komma snabbt under vård så att du snabbt kan komma tillbaka i arbetet. Denna ser till så att du inte behöver stå i de långa vårdköerna som ibland uppstår. Pensionen är en viktig del eftersom du endast får allmän pension om du själv inte ombesörjer extra inbetalningar via en egen pensionsförsäkring.

Vi ger dig som egenföretagare en ordentlig behovsanalys. Som försäkringsförmedlare greppar vi över hela marknaden. Vi representerar dig som kund och kan upphandla rätt försäkring och till rätt pris.

Hos oss får du ett personligt engagemang och en lyhördhet för just dig och dina intressen.