Sjöbefälsföreningen SBF - Hjerta

Sjöbefälsföreningen SBF

BRA GRUPPFÖRSÄKRING FÖR ALLA SJÖBEFÄL

Många sjömän seglar med en bra lön men utan ekonomiskt skydd. Om olyckan är framme är det inte helt ovanligt att den drabbade blir utan ersättning. Nu finns en möjlighet för alla sjöbefäl att få ett bra skydd, förutsatt att du fyllt 16 år och inte är äldre än 65 år, bosatt och folkbokförd i Norden, exklusive Island, samt berättigad till ersättning från svensk försäkringskassa eller dess motsvarighet inom Norden och är medlem i föreningen.

Förutom att försäkra inkomsten kan du även få tillgång till bland annat en olycksfallsförsäkring, livförsäkring samt sjukvårdsrådgivning och en förmånlig privat sjukvårdsförsäkring.

Sedan 1 januari 2016 har SBF ett avtal med försäkringsförmedlaren Wavelink där Euro Accident är försäkringsgivare för dessa produkter. Euro Accident har lång erfarenhet av att försäkra sjömän med familjer, bl a genom ett långvarigt samarbete med Sjöbefälsföreningens bemanningsbolag, SMBF Service AB och Nordic Oriental shipmanagement AB. Med denna erfarenhet följer även att de har de bäst branschanpassade villkoren

Är du intresserad att veta mer om hur du försäkrar ditt liv och din inkomst så läs gärna informationen i broschyren SBF gruppförsäkring 2024. Här intill hittar du även blanketter och villkor. Du kan även kontakta Wavelink eller Sjöbefälsföreningen direkt, all kontaktinformation hittar du längst bak i broschyren.

Exempel på produkter för sjöbefäl

  • Livförsäkring med barnskydd
  • Olycksfallsförsäkring
  • Sjukförsäkring Sjöbefäl
  • Privat Access Sjöbefäl (Sjukvårdsförsäkring)

Wavelink är medlemmar i branschorganisationen Hjerta, www.hjerta.se, som sköter all administration runt fakturering och frågor. Det är till Hjerta som betalning således sker.

Du som är ny medlem i Sjöbefälsföreningen får ett Grundskydd som du kan läsa om i broschyren SBF gruppförsäkring 2024. I denna får du även information om vad du kan komplettera med ifall du önskar utöka ditt skydd till ett förmånligt pris.

Även du som ny medlem använder de blanketter som du hittar här intill, de flesta frågorna besvaras i broschyren och vill du fråga något utöver detta hittar du kontaktuppgifter på sista sidan i denna broschyr.