NewCap avyttrar huvuddelen av den svenska verksamheten - Hjerta