KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC BROKERS ASSOCIATION AB (PUBL) –13 juni 2023. - Hjerta