Hjertas VD till styrelsen för InsClear PC AB - Hjerta